Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Zarządzania

Doceniając zainteresowania zawodowe absolwentów Wydziału Zarządzania, zgodnie z koncepcją kształcenia ustawicznego proponujemy naszym absolwentom udział w otwartych wykładach i warsztatach tematycznych, które mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój umiejętności miękkich absolwentów.

Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Zarządzania w ramach Światowego Zjazdu Absolwentów jest bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń i odwiedzenia Wydziału Zarządzania!

Program wydarzeń organizowanych na Wydziale Zarządzania:

23 maja 2015r.

 Godzina wydarzenia

 Nazwa wydarzenia

 Temat wydarzenia

 Prowadzący

 10:00-11:00

Wykład otwarty

O wywieraniu wpływu i technikach obrony przed manipulacją

prof. nadz. dr hab. Tomasz Czapla

 11:00-12:00

Wykład otwarty

Granice sprawozdawczości finansowej - Quo vadis, Domine?

prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

 12:30-16:00

Warsztat interdyscyplinarny

Role członków zespołu i jego skład. Skuteczna współpraca w zespole

Mgr Izabela Różańska-Bińczyk

 12:30-16:00

Warsztat interdyscyplinarny

Narzędzia budowy autorytetu lidera

Mgr Justyna Kliombka-Jarzyna

 12:30-16:00

Warsztat interdyscyplinarny

„Pytaj, kombinuj, przekształcaj” - trening kreatywności

Mgr Patrycja Mizera-Pęczek

 12:30-16:00

Warsztat interdyscyplinarny

Weź na warsztat swoje szczęście

Ewa Ambroziak

 12:30-16:00

Warsztat z zakresu zarządzania biznesem

Wprowadzenie do modeli biznesowych

Witold Buraczyński

 12:30-16:00

Warsztat interdyscyplinarny

Ciało w pracy menadżera

Marta Rolnik-Warmbier

 12:30-16:00

Warsztat interdyscyplinarny

Kim jest coach trenera i mentor coacha?

Dr Aleksandra Stankiewicz

 

O udziale w wybranym wykładzie i /lub warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  na wybrane wydarzenie.

Wydarzenia towarzyszące:
 

 • Wystawa plakatów z informacjami o katedrach i WZ

  W ciągu 20 lat istnienia Wydziału Zarządzania stopniowym reformom ulegał system szkolnictwa wyższego w Polsce, aby umożliwić studentom zdobycie godnego, potrzebnego na rynku pracy wykształcenia.
  Podążając za zmianami przekształceniu i rozwojowi uległy również katedry Wydziału Zarządzania. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na niszowe kierunki powstały m.in. Katedra Logistyki oraz Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa. Wystawa plakatów z informacjami o katedrach i WZ pozwoli absolwentom odwiedzającym wydział zapoznać się ze zmianami, które zaszły po opuszczeniu przez nich murów uczelni, dowiedzieć się o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych poszczególnych katedr, a także poznać kierunki rozwoju dziedzin wiedzy wykładanych na Wydziale Zarządzania.
   

 • Księga życzeń i pomysłów

  Doceniamy, że absolwenci Wydziału Zarządzania i gości Światowego Zjazdu Absolwentów UŁ zaszczycą nas swoją obecnością i wezmą udział w zaoferowanych wydarzeniach. Dlatego pragniemy, aby każdy uczestnik organizowanych przez nas uroczystości pozostawił pamiątkowy wpis o sobie, złożył życzenia z okazji obchodów 70-lecia Uniwersytetowi Łódzkiemu, a być może zaproponował ciekawą inicjatywę, którą moglibyśmy wdrożyć na Wydziale Zarządzania. Księga życzeń i pomysłów nie tylko będzie stanowiła cenna pamiątkę pierwszego Zjazdu Absolwentów, ale również pozwoli na zapoznanie się z pomysłami i sugestiami absolwentów na temat funkcjonowania uczelni, oferty edukacyjnej, a także innych podejmowanych przez Wydział Zarządzania inicjatyw, umożliwiając dostosowanie się do potrzeb i opinii głównych interesariuszy uczelni – studentów i absolwentów.
   

 • Sklepik z pamiątkami

  Pragniemy aby absolwenci Wydziału Zarządzania nawet po opuszczeniu murów uczelni, czuli, że są i na zawsze pozostaną częścią społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania i Uniwersytetu Łódzkiego. W tym celu w dniu spotkań absolwentów na Wydziale Zarządzania zostanie utworzony sklepik z pamiątkami w którym można będzie nabyć za symboliczną kwotę gadżety z logo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania, pamiątki poświęcone obchodom 70-lecia UŁ, a także inne suweniry przypominające o latach spędzonych na uczelni. Dzięki nabytym pamiątkom nawet poranna kawa czy praca przy biurku będą mogły przewrócić wspomnienia o najlepszym czasie w życiu – czasie bycia studentem!

Spotkania i warsztaty będą doskonałą okazją nie tyko do spotkania po latach i integracji absolwentów, lecz również pozwolą nawiązać przydatne kontakty biznesowe oraz poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności zawodowe. W przypadku pytań dotyczących wydarzeń organizowanych na Wydziale Zarządzania w ramach Światowego Zjazdu Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Administracji i Komunikacji Wydziału Zarządzania, e-mail: absolwenci@wz.uni.lodz.pl, tel. 42 635 53 68.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji dla absolwentów Wydziału Zarządzania:

www.absolwent.wz.uni.lodz.pl

 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający