Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Program obchodów Jubileuszu 15-ecia WSMiP

10.30 Powitanie gości (prof. dr hab. Tomasz Domański, Dziekan WSMiP)

10.45 Pokaz zdjęć dokumentujących 15-lecie (najważniejsze wydarzenia, życie studenckie) – Mariusz Jas

11.00 Dziekani, wykładowcy, studenci – anegdoty i wspomnienia z piętnastolecia. Rozmowa z prof. Elżbietą Oleksy, dr Jackiem Reginią-Zacharskim oraz dawnym szefem samorządu studenckiego Marcinem Nowackim (prowadzenie Artur Modliński)

11.45 Przerwa kawowa

12.15 „Kariera dyplomaty” – wykład dr Jakuba Wiśniewskiego, stałego przedstawiciela Polski przy OECD

12.45 „Co mogą dać studia?” – dyskusja panelowa z udziałem absolwentów z udziałem:
dr Katarzyny Pisarskiej (Europejska Akademia Dyplomacji), Błażeja Modera (dyrektora zarządu Nowego Centrum Łodzi), Łukasza Walewskiego (dziennikarza Trzeciego Programu Polskiego Radia), Mariusza Mielczarka (Alstom Poland) oraz Michała Ryszkiewicza (Kamikaze). Prowadzenie dr Tomasz Kamiński.

13.45 Obiad

14.15 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów – wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia

19.00 Spotkanie integracyjne dla pracowników, absolwentów i studentów WSMiP (rozważane miejsca: restauracja Tari Bari, klub 6 Dzielnica)

21.00 Wręczenie statuetki „Człowiek 15-lecia” WSMiP i wystąpienie laureata

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający