Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

 

Rok 2015 jest dla Uniwersytetu Łódzkiego wyjątkowy. W tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia naszej Uczelni. Z tej okazji w maju odbędzie się Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach którego na każdym z wydziałów organizowane są spotkania absolwentów.

Zjazd będzie doskonałą okazją nie tyko do spotkania po latach i integracji absolwentów, lecz również do refleksji nad historią Uczelni i perspektywami jej rozwoju.

Był okres w historii Naszego Wydziału kiedy byliśmy „bezdomni”, a wykłady odbywały się w budynku szkoły włókienniczej, czy salach kinowych „Wisły”. Nasi studenci współorganizowali tworzące się struktury Uniwersytetu Łódzkiego.
W roku 1981 heroicznie bronili jego budynków przed oddziałami ZOMO. Dziś Nasz Wydział jest jednym z wiodących ośrodków w kraju. W 2008 roku przenieśliśmy się do nowego budynku. Dzięki niepowtarzalnemu kształtowi nasz gmach zyskał sławę nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Doskonałe warunki lokalowe sprzyjają rozwojowi działalności naukowej i współpracy międzynarodowej.  Serdecznie zapraszam Wszystkich Państwa na to wyjątkowe spotkanie – okazję do wspomnień po latach, powrotu do starych przyjaźni
i nawiązania nowych.

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Program obchodów | 23 maja 2015 r.

10:00     Otwarcie wystawy „Medale. Monety. Odznaki Uniwersyteckie. Kolekcja Profesora Witolda Broniewicza"
Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5

14:00 – 14:45

Spotkanie po latach… początek          

(poziom 0)

 

\ zwiedzanie wystawy pamiątek przekazanych przez pracowników WPiA UŁ

\ zwiedzanie nowego gmachu WPiA UŁ

\ fotobudka

\ kiermasz – możliwość nabycia księgi jubileuszowej oraz innych wydawnictw pracowników Wydziału, a także gadżetów WPiA UŁ

\ poczęstunek

14:45 – 15:00 Przejście na poziom 2 do Czerwonej Auli

15:00 -17:00 

70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

(Czerwona Aula – poziom 2)

 

Powitanie zgromadzonych gości

prof. Agnieszka Liszewska, Dziekan WPiA UŁ, wraz z Kolegium Dziekańskim

„Pamiętajmy o przeszłości… Cieszmy się teraźniejszością… Patrzmy w przyszłość…”

Zasadniczym elementem uroczystości będzie część wspomnieniowa, zorganizowana w formie cyklu rozmów prowadzonych przez Panią red. Magdalenę Michalak (TVP) z zaproszonymi gośćmi. O historii Wydziału, o anegdotach związanych z okresem studiów i o pracy opowiedzą zarówno profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego, jak
i znani w całym kraju, z pierwszych stron gazet, absolwenci. Warto podkreślić,
że w założeniu organizatorów rozmowy te nie mają mieć sztywnego, pompatycznego charakteru. Chodzi przede wszystkim o podzielenie się wspomnieniami, refleksjami z czasów studiów poszczególnych osób. Całość wzbogacona będzie efektowną prezentacją multimedialną.

17:00-17:15 

Jubileuszowa niespodzianka

(Czerwona Aula)

Od 17:30 

Spotkania po latach… ciąg dalszy

 

70 lat Wydziału Prawa i Administracji UŁ - Czas wspomnień po latach, powrotu do starych przyjaźni i nawiązania nowych

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający