Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Nauk o Wychowaniu

Program obchodów obejmuje inicjatywy zaproponowane przez poszczególne katedry, zakłady, instytuty i pracownie, których celem jest zaprezentowanie bogatego dorobku Wydziału oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej odnawianiu kontaktów z lat studenckich naszych absolwentów. Zaplanowane zostały różnorodne atrakcje dla odbiorców w każdym wieku. Do ich przeprowadzenia zaangażowani będą zarówno pracownicy Wydziału, jak i studenci, członkowie kół naukowych oraz zaproszeni do współpracy absolwenci. Święto Uniwersytetu to również święto pracowników Wydziału - akcja mobilizująca wszystkie osoby związane z jednostkami, integracja wykładowców wspólnie przygotowujących uroczystości, okazja do wspomnień własnej młodości studenckiej.

Uroczystości na Wydziale odbywać się będą w godzinach 12:00 – 18:00, większość zaplanowanych atrakcji (prezentacji, wystaw, projekcji, gier itp.)  dostępna będzie przez cały ten czas. Dzięki temu goście, niezależnie od godziny, w której odwiedzą nasz Wydział, będą mogli w pełni uczestniczyć w obchodach, swobodnie korzystając z przygotowanej oferty.

Ramowy plan uroczystości:

W Punkcie Informacyjnym przy wejściu na Wydział goście otrzymają okolicznościowe (pamiątkowe) butony, foldery z programem obchodów, krótkimi informacjami o jednostkach Wydziału oraz mapką, na której będą zaznaczone miejsca z przygotowanymi atrakcjami.

12:00 – 14:00 – indywidualne zwiedzanie Wydziału i korzystanie z przygotowanych atrakcji

14:00 – 14:30 – oficjalne powitanie Gości przez Dziekana Wydziału - Panią prof. Danutę Urbaniak–Zając, wykonanie zbiorowej fotografii wszystkich uczestników

14:30 – 15:30 – Godzina wspomnień i wydziałowych anegdot z przeszłości przygotowanych przez specjalnie zaproszonych Gości

14:30 – 18:00 – indywidualne zwiedzanie Wydziału, spotkania w Katedrach i Pracowniach, korzystanie z przygotowanych atrakcji

Przygotowane atrakcje

Prezentacje, wystawy, projekcje, zabawy interakcyjne, panele dyskusyjne:

1)  „Zakątek refleksji i wspomnień - z historii pedagogiki społecznej UŁ" – spotkania i rozmowy z absolwentami (za zgodą absolwentów przewidywany zapis audio) przygotowane przez Katedrę Pedagogiki Społecznej;

 1. Piąty Dzień Studyjny - sesja plakatowa podsumowująca projekty socjalne zrealizowane
  w bieżącym roku akademickim w Katedrze Pedagogiki Społecznej;
   
 2. Działania projektowe studentów pedagogiki społecznej – retrospekcja - prezentacja dorobku studentów pedagogiki społecznej w ramach realizacji projektów socjalnych w latach 2010/11-2013/14 (prezentacja filmów, sieci współpracy, narzędzi wypracowanych w ramach projektów);
   
 3. Instalacja Katedry Edukacji Artystycznej – praca przestrzenna polegająca na oklejaniu ławek, stolików i drzwi znajdujących się w przestrzeni korytarza białymi modułami z giętego białego papieru offsetowego oświetlanych punktowo lampkami na klipsach. Podświetlone prace w przestrzeni tonącego w mroku korytarza staną się tłem do zabawy interaktywnej wsparta cytatami myślicieli ukrytymi w modułach;
   
 4. „NUDNY WYKŁAD, IMPREZA STUDENCKA, DZIEKANAT” – trzy boksy z dźwiękiem i obrazem przypominające epizody z życia studenckiego. Uczestnicy mogą zatopić się we wspomnieniach siadając na przygotowanym w boksie krześle i odsłuchując spreparowane pod kątem sytuacji dźwięki;
   
 5. Scenki z udziałem studentów Katedry Edukacji Artystycznej będące pastiszem znanych obrazów filmowych;
   
 6. Wystawa prac studentów Katedry Edukacji Artystycznej przedstawiających w atrakcyjnej i profesjonalnej formie specyfikę najbardziej intrygujących zadań;
   
 7. Sala Katedry Teorii Wychowania – wystawa książek, plakatów, zdjęć z konferencji, prezentacja filmów z wykładami gościnnymi i interakcyjna wystawa pomocy dydaktycznych M. Montessori;
   
 8.  Memory Test przygotowany przez Pracownię Pedagogiki Specjalniej;
   
 9. Spotkanie pt. "Ciekawy człowiek w ciekawej pracy" - Bartłomiej Turbiarz jako absolwent UŁ i funkcjonariusz ZK opowie o swojej ciekawej i inspirującej pracy;
   
 10.  Prezentacja „Działalność Pracowni WFiZ – historia i współczesność”,
   
 11. „Spacer Aleją Mistrzów” wystawa fotografii przygotowana przez Pracownię WFiZ,
   
 12.  „Nasi Absolwenci na rynku pracy – obszary działalności zawodowej” – prezentacja wybranych ścieżek zawodowych;
   
 13.  Dyskusje panelowe Pracowni WFiZ:  wychowanie fizyczne, sport, rekreacja fizyczna i turystyka, rehabilitacja ruchowa, kierunki zawodowe wykraczające poza obszar kultury fizycznej;
   
 14. „O przyjemnościach kształcenia, nauczania i uczenia się” – projekcja zdjęć, gry planszowe, gry dydaktyczne, tworzenie map myśli i trening relaksacyjny przygotowane rzez Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli;
   
 15. Salony andragogiczne przygotowane przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej: prezentacja możliwości, jakie daje wyspecjalizowanie się w pewnym obszarze związanym z edukacją dorosłych.
   
 16. Sala „Studiowaliśmy, gdy nie było ksera”, w której zgromadzone zostaną pamiątki i przedmioty osobiste należące do pracowników Wydziału – indeksy i prace magisterskie profesorów, notatki z wykładów pisane przez kalki, nagrane anegdoty o pracownikach z wczesnych lat ich pracy na Wydziale, zdjęcia wykładowców z lat studenckich itd.;
   
 17. Sala Katedry Badań Edukacyjnych – gra karciana, której celem jest połączenie w pary zdjęć przedstawiających pracowników Katedry z lat dziecięcych i aktualnych, wystawa pamiątek wręczanych pracownikom Katedry po zakończonej edukacji, wybranych przedmiotów lub książek bezpośrednio kojarzonych z wybranymi pracownikami;
   
 18. Dyskusja panelowo – wspomnieniowa przygotowana przez Instytut Psychologii (zaproszeni absolwenci dzielą się swoimi wspomnieniami i anegdotami  z czasów, kiedy byli związani z Instytutem Psychologii - jako studenci lub pracownicy);
   
 19.  Sale kawiarniane – 7 jednostek Wydziału przygotuje sale, w których będzie można odpocząć, napić się, zjeść coś dobrego i porozmawiać ze spotkanymi znajomymi z lat studenckich;
   
 20.  Zdjęcie „z misiem” – w wybranym miejscu na Wydziale będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wybraną osobą. Zdjęcie zostanie na miejscu wydrukowane lub przesłane zainteresowanym drogą mailową;
   
 21.  Zdjęcie wszystkich uczestników obchodów wydziałowych – wykonane zostanie z wysokości, aby objąć wszystkich uczestników;
   
 22. Sesja wspomnieniowa – po oficjalnej części uroczystości zainteresowane osoby przejdą do sali, w której odbędzie się wspominanie. Pierwsze wystąpienia zaprezentują poproszeni o to wcześniej Goście, następne mogą być improwizowane.
Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający