Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Nauk Geograficznych

10.00 - 12.00 - Rejestracja uczestników

12.00 - 12.30 - Uroczyste rozpoczęcie – wystąpienie Dziekana Wydziału

12.30 - 13.15 - 70 lat geografii na Uniwersytecie Łódzkim
                        Wykład Prof. dr. hab. Stanisława Liszewskiego

13.30 - 14.00 - Otwarcie wystawy fotograficznej – 70 lat geografii na Uniwersytecie Łódzkim

14.00 - 14.30 - Przygotowanie Kapsuły (skrzyni) Czasu zwierającej pamiątki, fotografie i przesłanie dla kolejnych pokoleń geografów

14.30 - 17.00 - Piknik Geograficzny 

W ramach pikniku:

- Poczęstunek dla uczestników w Ogrodzie Skalnym WNG

- Zwiedzanie Muzeum Geologicznego WNG

- „Z Wydziałem Nauk Geograficznych dookoła świata” – prelekcje podróżnicze pracowników Wydziału Nauk Geograficznych

- Prezentacje studenckich kół naukowych działających przy WNG

17.00 - 19.00 - Spotkania w grupach

20.00             - Wieczorne ognisko pod hasłem „Powróćmy jak za dawnych lat” – piosenka studencka (śpiewnik jubileuszowy), pieczenie kiełbasek.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający