Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Matematyki i Informatyki

Agenda

Planowane rozpoczęcie programu: AULA, godz. 9.00.

9.00 – 9.15 – Krótkie wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki,

9.15 – 10.00 - Wykład otwierający profesora R. Langevin  ( Université de Bourgogne, Dijon) z zagadnień geometrii różniczkowej,

10.00 – 12.00 – Wykłady pracowników Wydziału ( z uwzględnieniem przerwy na kawę i herbatę),

12.00 – 12.30 – Wystąpienie artystyczne grupy studenckiej,

12.30 – 13.30 – Czas przeznaczony na wspomnienia absolwentów Wydziału,

13.30 –  14.30 – Przerwa obiadowa,

14.30 – 16.00 –  Spotkania w mniejszych grupach w salach wykładowych Wydziału.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający