Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Program:

10:00 – 10:15 (Duża Aula) Powitanie

Wykłady otwarte:

10:15 – 11:00 (Duża Aula) Krótka historia WFiIS UŁ

11:15 – 12:00 (Duża Aula) Bogusław Broda - „Boska cząstka”, czyli cząstka Higgsa, a energia próżni

Wyjaśnienie pochodzenia mas cząstek fundamentalnych odwołuje się do pojęcia cząstki Higgsa, zwanej popularnie „boską cząstką”. Jej teoretyczny sens opiera się na spontanicznym łamaniu symetrii, a jej realne istnienie zostało niedawno potwierdzone w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych w pobliżu Genewy (CERN). Celem referatu będzie przybliżenie teoretycznego mechanizmu wyjaśniającego masowość cząstek fundamentalnych. W szczególności, będą poruszane następujące zagadnienia: rola symetrii w fizyce; spontaniczne łamanie symetrii; typy cząstek i oddziaływań fundamentalnych; mechanizm Higgsa; energia próżni, Nagroda Nobla z Fizyki 2013.

12:15 – 13:00 (Duża Aula) Józef Andrzejewski - Dlaczego energetyka jądrowa?

W wykładzie przedstawione będzie aktualne światowe wykorzystanie różnych źródeł energii. Omówiona będzie perspektywa wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii oraz ich uzupełnienie źródłami bez emisji CO2; zasada uzyskiwania energii z rozszczepienia jąder uranu i ogólne problemy związane z odpadami jądrowymi. Pokazany będzie także kierunek rozwoju energetyki jądrowej, oraz ograniczenia związane z wykorzystaniem innych ekologicznie przyjaznych źródeł energii.

13:15 – 14:00 (Duża Aula) Adam Busiakiewicz - „Pomaluj mój świat na… niebiesko” czyli Nagroda Nobla 2014 z fizyki

Prof. Isamu Akasaki,  prof. Hiroshi Amano z Uniwersytetu w Nagoja, Japonia, oraz prof. Shuji Nakamura z Uniwersytetu w Santa Barbara, USA otrzymali w 2014 roku Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizyki. Komitet uhonorował wynalezienie wydajnej diody luminescencyjnej (LED) emitującej światło niebieskie, która w połączeniu z diodami czerwonymi i zielonymi pozwala na konstrukcję półprzewodnikowych źródeł światła białego. Ich osiągnięcie sięga lat dziewięćdziesiątych XX wieku kiedy to po raz pierwszy uzyskali emisję z heterozłączy InGaN/GaN i InGaN/AlGaN. Badania podstawowe w połączeniu z intensywnym rozwojem technologii hodowli kryształów dla optoelektroniki zapoczątkowały rewolucję w technice oświetleniowej. Pojawiło się  „nowe światło, które rozświetliło świat”.

15:30 – 17:00 – zwiedzanie pracowni i laboratoriów WFiIS

Ponadto:

10:00 – 17:00 (hol WFiIS)

- wystawa p.t. Dzieje fizyki na Uniwersytecie Łódzkim przygotowana przez Archiwum i Muzeum UŁ  i WFiIS;
- prezentacje multimedialne

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający