Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Program ramowy:

10.00 – 11.00 - Spotkanie w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego, inauguracja „Dnia Absolwenta”, spotkanie z władzami Wydziału.

Wydział Filozoficzno-Historyczny składa się z 5 odrębnych jednostek, obchody są przewidziane w siedzibie każdej z nich:

Instytut Filozofii (ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź)

13.00 - spotkanie studentów, absolwentów oraz wykładowców obecnych i tych, którzy już zakończyli pracę w IF. W trakcie spotkania prof. R. Kleszcz wygłosi wykład na temat Historii IF. Po wykładzie przewidujemy rozmowy i wspomnienia zebranych

Instytut Historii (ul. Kamińskiego 27a, 90-219, Łódź)

23 maja 2015 r. będzie "Dniem otwartym w Instytucie Historii".

11.00 – 17.00 przewidujemy zorganizowanie międzypokoleniowego spotkania przy kawie przedstawicieli najstarszego i najmłodszego pokolenia historyków (m.in. prof. W. Puś i dr. A. Kompa). Wspomnienia z 70-lecia. W tym dniu będą dyżurować nasi pracownicy, aby przybyli absolwenci mieli możliwość spotkania się, porozmawiania i powspominania.

Zwiedzanie Instytutu  - Czy poznajesz swój Instytut?

- Wykład dla zainteresowanych absolwentów: "Z historią przez lata";
- Wystawa (selektywna) dorobku naukowego pracowników Instytutu Historii na przestrzeni 70-lecia;
- Wpisy do Księgi Pamiątkowej i powołanie Stowarzyszenia Absolwentów Historii UŁ – 23.05.2015 inauguracja działalności SAH UŁ

 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (ul. Pomorska 149/153, 90-236, Łódź)

11:30-13:30 -prezentacje multimedialne poświęcone przeszłości łódzkiej etnologii (sale wykładowe 171, 172).

13:00-13:20 - prelekcja: Pokazy mody. Antropolog o współczesnych widowiskach i ceremoniach, mgr Maria Ostrowska (sala wykładowa 233).

13:25-13:30 - wspólne zdjęcie uczestników spotkania (goście i pracownicy IEiAK).

Instytut Archeologii i Katedra Historii Sztuki  (ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź)

12.00 – 14.00 spotkanie absolwentów Instytutu Archeologii

- Wystawa z okazji 70-lecia Instytutu Archeologii
- Prezentacja publikacji okolicznościowej wydanej z okazji 70-lecia funkcjonowania Instytutu Archeologii

15.00 – 17.00 spotkanie absolwentów Katedry Historii Sztuki, prezentacja projektu przygotowania Księgi Pamiątkowej Prof. dr hab. Wandy Nowakowskiej – pierwszego kierownika Katedry Historii Sztuki

- Spotkanie: Badania Łódzkiej Historii Sztuki – między Łodzią a Wicekrólestwem Peru. Wspomnienia z prac terenowych
- Wystawa dorobku pracowników Katedry Historii Sztuki
 

 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający