Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Chemii

Miejsce spotkania: Gmach Wydziału Chemii, Łódź, ul. Tamka 12

12:00        Rejestracja uczestników zjazdu, poczęstunek przed rozpoczęciem spotkania.

13:00        Powitanie przez Dziekana i Przewodniczącą Wydziałowego Stowarzyszenie Absolwentów Kierunku Chemicznego UŁ (Aula im. Prof. Anny Chrząszczewskiej)

13:00        Wykład prof. Bogusława Kryczki "Historia Wydziału Chemii 1945-2015".

14:00        Wykład popularno-naukowy dr Adama Buczkowskiego "Co trze  w  cieczy - poznajemy lepkość".

14:15        Nasze wspomnienia.

15:00-18:00  „Grill party”, podczas posiłku w godzinach 1500-1630 możliwość zwiedzania laboratoriów.

Ponadto w programie:

▪ Wystawa fotograficzna „Wspomnień czar”.

▪ Prezentacja najlepszych publikacji z ostatniego roku.

Od godz. 2000 – możliwość udziału w koncercie „Dire Straits Symfonicznie” na terenie Manufaktury.

Szczegółowe informacje pod adresem: www.chemia.uni.lodz.pl/infoabsolwent.html.

 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający