Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Miejsce spotkania Absolwentów:

Gmach Biologii Molekularnej (Budynek D Wydziału BiOŚ)
ul. Pomorska 141/143
90-236 Łódź

 

Agenda

9.00- 10.00         Rejestracja uczestników

10.00- 10.15       Powitanie uczestników  przez Panią Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską

10.15 – 11.30     „Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  UŁ – wczoraj i dziś” – wykłady wspomnieniowe powadzone przez prof. dr hab. Wandę M. Krajewską i prof. dr hab. Krzysztofa Jażdżewskiego

11.30- 13.30       Oglądanie wystawy „Kronika Wydziału”, połączone z poczęstunkiem

13.30 -16.00       Zwiedzanie Instytutów -  „Drzwi  otwarte na Wydziale BiOŚ”

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający