Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

23 maja 2015 r.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Agenda

1) Przywitanie przybyłych absolwentów, obecnych i byłych nauczycieli Studium. g. 10:30

2) „Sentymentalne spotkania” – rozmowy absolwentów ze swymi dawnymi nauczycielami przy kawie i ciastkach. /10:45 – 11:45/

3) Spacer po Campusie UŁ i do byłej siedziby Studium. / 12:00 – 13:00/

4) Spotkanie absolwentów z obecnymi słuchaczami – wymiana doświadczeń. /13:00-14:00/

5) Quiz z symbolicznymi nagrodami – „Łódź dawniej i dziś” – dla obecnych i dawnych słuchaczy Studium /14:00 - 14:45/

6) Zaproszenie na koncert do Manufaktury

 

 Wydarzenia  towarzyszące:

- wystawa pokonkursowa – fotoreportaż  „Łódź –moje nowe miasto”

- wpisy do księgi pamiątkowej

- wgląd w kroniki Studium z dawnych lat

- wystawa „Pamiątki z różnych stron świata”

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający