Światowy Zjazd Absolwentów UŁ 2015
Spotkania wydziałowe

12 czerwca 2015 r.

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 12 czerwca 2015 roku w godzinach przedpołudniowych odbędzie się w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim Jubileuszowa uroczystość związana z 70-leciem UŁ, na którą zostaną zaproszeni między innymi: Rektor UŁ, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Tomaszowskiego, przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowych, lokalnych (w tym osoby zaangażowane w powstanie i rozwój Filii) oraz studenci i absolwenci Uczelni.

Tematem przewodnim Jubileuszu będzie: "Uniwersytet Łódzki w kształtowaniu tożsamości lokalnej".

Zapraszamy!

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający