LIST REKTORA

Szanowni Państwo,

Rok akademicki 2014/2015 przebiegać będzie pod znakiem świętowania wyjątkowego jubileuszu naszej Uczelni. W dniu 24 maja 2015 r. minie 70 lat od kiedy na mocy dekretu powołany do życia został Uniwersytet Łódzki - kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. Dziś Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych polskich uczelni akademickich. Jesteśmy dumni, że na dwunastu wydziałach kształcimy blisko czterdzieści tysięcy studentów na ponad 120 kierunkach i 180 specjalnościach. 

Nie tracąc tradycyjnego fundamentu akademickiego, Uniwersytet Łódzki z sukcesem podejmuje wyzwania XXI wieku i stara się odpowiadać na potrzeby zmieniających się warunków, w jakich przychodzi nam pracować i planować rozwój. Z jednej więc strony pielęgnujemy tradycyjne wartości akademickie, dbamy o stabilność wszystkich, a zwłaszcza mniej popularnych, dziedzin nauki i edukacji, z drugiej zaś rozwijamy innowacyjne badania i nowoczesne formy edukacji, które mają zapewnić naszym absolwentom wysoki poziom wykształcenia akademickiego połączony z większym potencjałem sukcesu na rynku pracy. Jesteśmy jedną z czterech polskich uczelni, które od kilku lat odnotowują swą pozycję w międzynarodowych rankingach.

Dla uczczenia  jubileuszu 70-lecia zaplanowano szereg wydarzeń rocznicowych, które przypomną początki i rozwój naszej Uczelni oraz jej aktualną pozycję i rolę w rozwoju Łodzi, naszego regionu i całego kraju.  W ciągu najbliższego roku akademickiego odbędą się konferencje i seminaria naukowe, a także wydarzenia integrujące Uczelnię z jej absolwentami. Główne uroczystości jubileuszowe, podczas których planowany jest m.in. Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Umbertowi Eco, odbędą się w dniach 21-24 maja 2015 roku. 

Wyrażam głęboką nadzieję, że jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego stanie się doskonałą okazją dla absolwentów i byłych pracowników do odnowienia więzi z Uczelnią, w tym także do podzielenia się cennym doświadczeniem, co przyczyni się do nakreślenia kierunku dalszego rozwoju Uczelni i wzmocnienia jej pozycji. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich - studentów, pracowników, absolwentów i przyjaciół Uniwersytetu Łódzkiego, do wzięcia udziału w obchodach jubileuszu.


Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający