Tomasz Sadzyński

Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, od podinspektora do sekretarza województwa. Był radnym Rady Miejskiej w Łodzi (2006-2010). Od lutego do grudnia 2010 pełnił funkcję Prezydenta Miasta Łodzi. Za swoją aktywną działalność w 2013 roku otrzymał tytuł Menedżera Roku, a w 2014 roku magazyn „Teraz Polska” wytypował go do projektu „25/25 Młodzi liderzy na start!”. Kierowana przez niego ŁSSE jest jedną z najlepiej ocenianych stref ekonomicznych w Polsce i Europie.


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający