Prof. Zygmunt Derewenda

University of Virginia, Wydział Fizjologii Molekularnej i Fizyki Biologicznej

Prof. Zygmunt Derewenda jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1976). Doktoryzował się w zakresie chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Był pracownikiem naukowo-badawczym w brytyjskim University of York, profesorem biochemii na University of Alberta, Kanada. Od 1996 r. jest profesorem fizjologii molekularnej i biofizyki University of Virginia w USA. Wykładał m.in. w Korei Południowej, Australii, i na wielu uczelniach w Europie i USA.

Prof. Derewenda jest specjalistą w zakresie biologii molekularnej i krystalografii białek, zajmuje się szeroką tematyką która obejmuje m.in. problematykę kurczliwości mięśni gładkich i etiologii nadciśnienia, oraz badania nad nowymi lekami przeciwko wirusowi Ebola.

Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych o bardzo wysokich wskaźnikach cytowań. Aktualnie pełni funkcję Koedytora organu Międzynarodowej Unii Krystalografii: Czasopisma Acta Crystallographica. Od 10 lat jest również dyrektorem programu prowadzonego w kilku uczelniach USA pozwalającym polskim studentom na odbycie rocznych staży w laboratoriach naukowych. Został odznaczony przez Senat UŁ Odznaką „Universitatis Lodziensis Amico”, oraz przez Senat PŁ odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający