Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

W latach 1974-1978 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Bezpośrednio po ich ukończeniu została zatrudniona jako asystentka w Katedrze Prawa Cywilnego. W Sądzie Wojewódzkim w Łodzi podjęła aplikację zakończoną w 1980 r. egzaminem sędziowskim. W 1987 obroniła pracę; stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1995 r. na podstawie oceny ogółu dorobku oraz rozprawy. W 2003 r. uzyskała tytuł naukowy profesora, a w 2006 r. została mianowana profesorem zwyczajnym. Pełniła stanowisko prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. W 2003 r. założyła na Wydziale Prawa i Administracji Szkołę Prawa Francuskiego, którą kieruje. Kilkakrotnie odbyła staże zagraniczne we Francji i w Niemczech. Wykładała na Wydziale Prawa w Nantes i Grenoble. W latach 1994-1998 była doradcą prawnym Prezydenta Miasta Łodzi. Od września 2000 r. pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, a od listopada 2006 r. jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działajacej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający