Krzysztof Blusz

Wiceprezes Zarządu Fundacji demosEuropa: Centrum Strategii Europejskiej

Współzałożyciel i Wiceprezes fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. Analityk stosunków międzynarodowych oraz  doradca w zakresie polityk publicznych Unii Europejskiej: polityki zagranicznej, polityki energetycznej i klimatycznej oraz reform zarządzania ekonomicznego. Współtwórca oraz dyrektor programów informacyjnych, edukacyjnych i kampanii społecznych poświęconych problematyce europejskiej i międzynarodowej. Stały komentator spraw europejskich i międzynarodowych w mediach krajowych i zagranicznych. Od roku 2011 członek Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Badacz społeczny w King's College Uniwersytetu Londyńskiego (1994-1998), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1993).


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający