Dr Paweł Samecki

Członek Zarządu NBP

Urodził się w 1958 r. w Łodzi. W 1981 r. ukończył Uniwersytet Łódzki. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1988 r. na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracował w latach 1981-1990 jako asystent, następnie adiunkt. W 1990 r. odbył roczny staż w London School of Economics. W okresie 1991-1996 kierował Biurem Pomocy Zagranicznej w urzędzie Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora departamentu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1997-1998 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Od połowy 1998 r. do stycznia 2002 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2003 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim, od 2004 do 2009 r. był członkiem zarządu NBP. W okresie lipiec 2009 r. – luty 2010 r. pełnił funkcję komisarza ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. Od 2010 ponownie zatrudniony w NBP, gdzie od sierpnia 2011 był dyrektorem Departamentu Zagranicznego. 17 lutego 2014 r. został ponownie powołany na członka zarządu NBP.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający