Dr Jerzy Pruski

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezes IADI

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Oslo, a w 1990 r. roczne studia na uniwersytecie Windsor w Kanadzie. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych programach badawczych z zakresu polityki pieniężnej i systemu bankowego.

W latach 1991 - 1997 pracował w LG Petro Banku SA  m.in.  jako wiceprezes Zarządu. W latach 1998 - 2004 był członkiem pierwszej Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2004 do lutego 2008 roku Pierwszym Zastępcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego, gdzie odpowiadał m.in. za kwestie stabilności finansowej. W latach 2006-2007 był przedstawicielem NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego.  Od maja 2008 r. do lipca 2009 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.  

Od września 2009 r. jest prezesem Zarządu BFG. Od sierpnia 2010 r. jest przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Nadzoru Finansowego, a od października 2010 r. doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. W 2012 r. został wybrany Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI) i Przewodniczącym Rady Wykonawczej tego stowarzyszenia na trzyletnią kadencję. Od października 2013 r. Jerzy Pruski, jako prezes Zarządu BFG, jest członkiem Komitetu Stabilności Finansowej.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający