Dr Jarosław Bauc

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych PGNiG

Jarosław Bauc jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, na którym w 1991 roku otrzymał stopień naukowy doktora. Ukończył również University of Windsor w Ontario w Kanadzie uzyskując tytuł magistra ekonomii.W 1996 roku współtworzył reformę mongolskiego systemu podatkowego jako doradca Ministra Finansów Mongolii. W 1997 roku pełnił funkcję Doradcy Fundacia Prodemocracia w Ministerstwie Finansów w Rumunii. W latach 1998-2000 pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej Banku PKO BP S.A. Od stycznia 1998 roku do czerwca 2000 roku zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów. W okresie od czerwca 2000 roku do sierpnia 2001 roku pełnił urząd Ministra Finansów. W latach 1998-2000 był przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy NBP.

W latach 2001-2002 był Doradcą USAID w Ministerstwie Finansów Gruzji. W okresie od 2002 do 2006 roku pracował w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „Skarbiec-Emerytura”, przez pierwsze trzy lata na stanowisku Prezesa Zarządu, a następnie będąc wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. W latach 2002-2005 pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych m.in.: Mostostal Gdańsk S.A., Tras Tychy S.A., Netia S.A., a w latach 2004-2006 przewodniczącego RN BRE Skarbiec Investments i BRE Agent Transferowy Sp. z o.o. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Spółek: Skarbiec Investment Managment S.A., Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Skarbiec Asset Managment Holding S.A. Dwukrotnie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polkomtel S.A. - od lutego 2006 do lipca 2007 roku, oraz od maja 2008 do listopada 2011 roku. Od listopada 2011 do marca 2012 pełnił funkcję członka Zarządu Polkomtel S.A. Był również wiceprzewodniczącym RN w BNP Paribas Bank Polska SA, oraz przewodniczącym RN Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W sierpniu 2013 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki giełdowej HAWE SA. Od 2009 roku jest członkiem Rady Ekonomicznej Ks. Kard. Kazimierza Nycza, a od 2011 roku członkiem Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Łodzi.

30 grudnia 2013 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający