Dr Andrzej Raczko

Członek Zarządu NBP

W 1977 r. ukończył ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim. W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracował z zagranicznymi ośrodkami naukowymi Wielkiej Brytanii, Francji i krajów Europy Centralnej, w ramach projektów badawczych UE. Od lat 90. związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. w LG Petro Banku S.A., gdzie pełnił funkcję członka zarządu – dyrektora banku; w latach 1999-2001 w PKO BP kierował projektem banku hipotecznego; w 2003 r. był wiceprezesem BGŻ SA. W latach 2001-2002 wiceminister finansów odpowiedzialny za zarządzanie długiem publicznym, negocjacje z Unią Europejską i współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W ostatniej fazie przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej minister finansów RP (2003-2004). Po 2004 r. pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jako zastępca dyrektora wykonawczego i następnie visiting scholar. Pełnił również funkcję głównego ekonomisty i dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych w Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający