Anna Maria Wesołowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzka sędzia, 28 lat orzekała  w sprawach karnych.
Ekspert od przestępczości zorganizowanej, współautorka ustawy o świadku koronnym,
Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z  udziałem uczniów,  w ramach edukacji prawnej.
Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół.
Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo Młodzieży”.
Członek Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje.
Społeczny doradca  Rzecznika Praw Dziecka.
Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający