VIIIth International Mini-Symposium: Huisgen Reaction as a Universal Tool in Chemistry, Biology, and Medicine

Zobacz listę wydarzeń
25 maja 2015

Sympozja należące do serii zatytułowanej ‘International Mini-Sympozjum on Current Problems in Organic Chemistry’ są organizowane regularnie na Wydziale Chemii UŁ od roku 2008, zawsze w terminach zbliżonych do Święta Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczne sympozjum będzie poświęcone jednemu z ważnych wątków w zakresie współczesnej syntezy organicznej, który dotyczy wykorzystania tzw. ‘Reakcji Huisgena’ w badaniach interdyscyplinarnych obejmujących chemię, biologie oraz medycynę. Profesor Rolf Huisgen, od którego pochodzi nazwa tej słynnej reakcji jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. W latach 1984-2004 opublikował wiele wspólnych prac z chemikami pracującymi na Wydziale Chemii UŁ; jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk oraz Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W roku 2015, profesor Rolf Huisgen będzie obchodził 95 rocznicę urodzin.

A scientific event in a series of International Mini-Symposia on Current Problems in Organic Chemistry

Kolejne sympozjum z serii International Mini-Symposia on Current Problems in Organic Chemistry odbędzie się w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, w obiektach Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12 w poniedziałek, 25 maja. Wiodącym tematem tegorocznego sympozjum będzie wykorzystanie reakcji Huisgena jako niezwykle użytecznej metody syntezy szerokiej gammy związków heterocyklicznych, szeroko wykorzystywanych w obszarach chemii, biologii i medycyny.

Program sympozjum obejmuje prezentacje 8 zaproszonych wykładów, które zostaną przedstawione przez naukowców z uczelni krajowych oraz zagranicznych. Komitet Organizacyjny otrzymał potwierdzenie udziału wielu wybitnych uczonych, wśród których znajduja się: prof. Hans-Ulrich Reissig (Free University of Berlin), prof. Peter R. Schreiner (JLU University, Giessen), Prof. Wolfgang Weigand (University of Jena), prof. Wafaa Abdou (National Research Center, Cairo), prof. Florence Dumarcay-Charbonnier (University de Lorraine, Nancy) i inni. Uniwersytet Łódzki będzie reprezentował dr Marcin Jasiński z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej. Kluczowy wykład prezentujący liczne prace prof. Rolfa Huisgena w zakresie reakcji 1,3-dipolarnych cykloaddycji wygłosi jego uczeń, były doktorant, prof. Hans-Ulrich Reissig z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Na czele Komitetu Organizacyjnego stoi prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (e-mail: gmloston@uni.lodz.pl), a funkcje sekretarza pełni dr hab. prof. UŁ Jarosław Romański (e-mail: romanski@uni.lodz.pl).

VIII International Mini-Symposium odbędzie się w obiektach Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12, w poniedziałek 25 maja; początek obrad o godz. 13.00. Po dwóch sesjach wykładowych, Mini-Sympozjum zakończy grill-party, organizowane na terenie kampusu Wydziału Chemii.

 

konferencje naukowe, wykłady otwarte i prelekcje

Zobacz mapę wszystkich wydarzeń

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający