Trends in Accounting Research Conference 2015

Zobacz listę wydarzeń
7 października 2015

TRENDS IN ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE
with international PhD colloquium and workshop

7-9.10.2015, Łódź, Polska

Konferencja TARC 2015 organizowana jest przez Katedrę Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja połączona jest z międzynarodowym kolokwium doktorskim i warsztatami dla doktorantów. TARC 2015 to trzydniowe wydarzenie, w skład którego wchodzić będą:

a) prezentacje przygotowywanych rozpraw doktorskich,
b) warsztaty dla doktorantów dotyczące metodologii prowadzenia badań w rachunkowości (Prof. Jan Alpenberg, Uniwersyet Linneusza, Szwecja),
c) wystąpienia kluczowych prelegentów (Prof. Jan Alpenberg, Uniwersytet Linneusza, Szwecja, Prof. Jaan Alver, Uniwersytet Techniczny w Tallinie, Estonia oraz Prof. Lina Dagiliene, Uniwersytet Techniczny w Kownie, Litwa),
d) interaktywne sesje,
e) zwiedzanie Łodzi i regionu (np.: Willa Herbsta, Księży Młyn, Pałac Poznańskiego, spacer Piotrkowską, udział w Light Move Festival, wycieczka do Żelazowej Woli).

Konferencja TARC 2015 jest kontynuacją oraz rozwinięciem 14-letniej współpracy polsko-litewskiej (organizowanych, przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Techniczny w Kownie seminariów naukowych). Głównym celem konferencji i kolokwium doktorskiego jest umożliwienie spotkania naukowcom z różnych krajów, stwarzając tym samym możliwość dyskusji oraz wymiany poglądów dotyczących najnowszych trendów i problemów rachunkowości.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojętą rachunkowość m.in. audyt, edukację, analizę finansową, sprawozdawczość finansową, systemy informacyjne rachunkowości, rachunkowość zarządczą, rachunkowość sektora publicznego, społeczne i środowiskowe aspekty rachunkowości oraz zagadnienia podatkowe.

Językiem TARC 2015 jest Angielski.


Kontakt

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska
tel.: + 48 42 63552 24; fax: + 48 42 635 53 10; e-mail: tarc@uni.lodz.pl

Strona konferencji: zostanie podana wkrótce.

 

konferencje naukowe

Zobacz mapę wszystkich wydarzeń

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający