Konferencja "Nowe czytanie tradycji w Roku Kolbergowskim"

Zobacz listę wydarzeń
8 października 2014

Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza w dniach 8-11 października na konferencję "Nowe czytanie tradycji w Roku Kolbergowskim". Obrady plenarne "Oblicza tradycji" rozpoczną się w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1). Referaty wygłoszą: * prof. Wojciech J. Burszta "Zrozumieć Oskara Kolberga - prawda i zmyślenie o początkach ludoznawstwa", * prof. Katarzyna Kaniowska "Tradycja. Problemy metodologiczne", * prof. Marek Zirk-Sadowski "Tradycja jako źródło wspólnego rozumienia prawa", * dr Krystyna Piątkowska, dr Krzysztof Piątkowski "Współczesne gry z tradycją - między apologią a manipulacją". Obrady zaczynają się o godz. 9:00.

O godz. 12:00, także w Pałacu Biedermanna, rozpoczną się "Dialogi estetyczne": * dr Dominika Łarionow "Tadeusza Kantora gry z tradycją", * dr Sławomir Sikora "Fotografia - ślad - pamięć - tradycja", * dr Stanisława Trebunia-Staszel " W zwierciadle tradycyjnego stroju. Podhalańskie elegantki i kreatorzy mody", * mgr Zofia Górka "Wczesnochrześcijańskie szaleństwo Chrystusowe w artystycznym ujęciu Andrieja Tarkowskiego". W tym samym czasie w sali 103 odbywać się będą "Dialogi lingwistyczne": * prof. dr hab. Jadwiga Wronicz "Rola tradycji językowej w budowaniu tożsamości regionalnej na przykładzie Śląska", * dr hab. Renata Marciniak-Firadza "Tradycja utrwalona w nazewnictwie stroju ludowego Księżaków łowickich", * dr Tamara Roszak "Między tradycją a normatywizacją: sytuacja językowa na Sardynii, * mgr Ilona Gumowska "Sposoby prezentacji tradycji w nowych mediach".

O godzinie 16.30 do kina Charlie, ul. Piotrkowska 203/205, przeniosą się "Dialogi z tradycją" - Dariusz Czaja "Teatr namiętności. O czytaniu muzyki dawnej" i projekcja filmu "The Full Monteverdi ". O godzinie 18 "Melancholia małych kin", rozmawiają: prof. Ewa Nowina-Sroczyńska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Sławomir Fijałkowski (kino Charlie).

Po godzinie 18.30 projekcje filmów: „Seans w kinie «Tatry »”, „Cinema Paradiso”.

Pełny program.

Więcej informacji tutaj.

 

konferencje naukowe

Zobacz mapę wszystkich wydarzeń

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający