FORUM: Uniwersytet wobec wyzwań XXI w.

Zobacz listę wydarzeń
22 maja 2015

Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku odbyło się w dniu 22 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji (piątek). Forum rozpoczęło wystąpienie  dr. Jana Sadlaka - od 2009 roku Prezydenta IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, międzynarodowej organizacji skupiającej twórców rankingów uczelni wyższych. Gośćmi specjalnymi sesji plenarnej byli także: prof. Maciej Żylicz - Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Jeremi Mordasewicz - Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan oraz znakomici absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego pracujący aktualnie na amerykańskich uczelniach: prof. Witold K. Surewicz – biofizyk, biochemik prowadzący zaawansowane badania nad chorobą Alzheimera w Case Western Reserve University (Cleveland) oraz  prof. Katarzyna  Dziwirek  – Dyrektor Instytutu Slawistyki na University of Washington (Seattle).

W drugiej części Forum odbyły się 4 panele dyskusyjne z udziałem wybitnych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Panel pt. Łódzka” twarz ekonomii. Wkład UŁ w kształtowanie polskiej  polityki gospodarczej poprowadził prof. Marek Belka – Prezes NBP. Moderatorem panelu pt. „Innowacje i technologie informacyjne. Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni(a) uniwersytety?” był natomiast Pan Jarosław Kroc – Prezes Zarządu Accenture Polska. Pozostałe 2 panele poświęcone były wyzwaniom i zagrożeniom biologii u progu XXI wieku oraz miejscu humanistów w świecie korporacji.

PROGRAM FORUM

9:00-10:00   Rejestracja uczestników

10:00-10:30 Oficjalne otwarcie

10:30-12:00 SESJA PLENARNA
                     Miejsce: Aula Czerwona

Temat: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku

Prowadzący: Tomasz Boruszczak

Keynote speaker: dr Jan Sadlak - Prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

W okresie wrzesień 2009 – styczeń 2011, był Profesorem Nadzwyczajnym i Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). W okresie 1999 – lipiec 2009 sprawował funkcję Dyrektora Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO (UNESCO-CEPES) . Poprzednio [w latach 1992-1999] sprawował funkcję Kierownika Oddziału d/s Polityki i Reformy Szkolnictwa Wyższego w centrali UNESCO w Paryżu.Sprawował funkcje kierownicze i doradcze w organach zarządzających szeregu organizacji międzynarodowych, komitetach redakcyjnych i uniwersytetach.Prowadził badania i działalność dydaktyczną na czołowych uniwersytetach w Polsce, Rumunii, Rosji, Kazachstanie, USA i Kanadzie.Posiada obszerny dorobek naukowy [H-13], który obejmuje kilka książek, monografii, około ponad 100 artykułów w czołowych publikacjach naukowych.Jest Członkiem Korespondentem Europejskiej Akademii Sztuki, Nauki i Humanistyki [the European Academy of Arts, Sciences and Humanities – Academia Europensis], Paryż, Francja oraz Członkiem [Fellow] Światowej Akademii Sztuki i Nauki [the World Academy of Art and Science], San Francisco, USA.Jest Honorowym Senatorem Uniwersytetu w Mariborze, Słowenia. Został nagrodzony siedmioma honorowymi tytułami Doctor Honoris Causa czołowych uczelni w Rumunii, Ukrainie, Rosji i Kazachstanie oraz kilkoma wysokimi odznaczeniami państwowymi i dystynkcjami akademickimi, w tym również uczelni i organizacji akademickich w Polsce. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Magister ekonomii] oraz State University of New York at Buffalo, USA [PhD – Doctor of Philosophy].

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

prof. Maciej Żylicz                                                  Jeremi Mordasewicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej            Konfederacja Lewiatan

prof. Witold K. Surewicz                                      prof. Katarzyna  Dziwirek
Case Western Reserve University                       University of Washington
          Cleveland, Ohio                                                 Seattle, Washington

Jarosław Mastalerz                                        
Wiceprezes mBanku ds. Operacji i Informatyki           

Moderator: prof. Zbigniew Rau

12:00-13:00 NETWORKING LUNCH

13:00-14:30 PANELE DYSKUSYJNE

13:00-14:30 PANEL I: Łódzka szkoła ekonomii. Wkład UŁ w kształtowanie polskiej polityki gospodarczej
                      Miejsce: Aula Fioletowa  

                        
Prelegenci:
prof. Stefan Krajewski - Katedra Funkcjonowania Gospodarki Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
dr Bogusław Grabowski - Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP
dr Jacek Saryusz-Wolski - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Moderator: prof. Marek Belka - Prezes Narodowego Banku Polskiego

13:00-14:30 PANEL II: Biologia u progu XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia.
                      Miejsce: Aula Zielona


Prelegenci:
prof. Wiesław Lorkiewicz - Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego
prof. Marek Wieczorek - Katedra Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego
prof. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego

Moderator: prof. Jan Konopacki - Kierownik Katedry Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego

14:30-15:00 PRZERWA KAWOWA: NETWORKING

15:00-16:30 PANELE DYSKUSYJNE

15:00-16:30 PANEL III: Innowacje i technologie informacyjne. Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni(a) uniwersytety?
                      Miejsce: Aula Fioletowa


Prelegenci:
prof. Wojciech Cellary - Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Olaf Gajl - Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy
prof. Marek Niezgódka - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Uniwersytet Warszawski
prof. Piotr Płoszajski - Kierownik Katedry Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Moderator: Jarosław Kroc - Prezes Accenture Poland

15:00-16:30 PANEL IV: Humanistą "być albo nie być" na rynku pracy. O humanistach w korporacji.
                      Miejsce: Aula Zielona


Prelegenci:
prof. Jan Jędrzejewski - Dziekan Wydziału Humanistycznego, Ulster University
dr Magdalena Saryusz-Wolska - Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
dr Ivan Petrov - Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego
Sylwia Czechowicz - Client Oprations Head w Infosys BPO Poland
Jerzy Czubak - Członek światowego kierownictwa Amcor Ltd.

Moderator: prof. Krystyna Pietrych - Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Zwieńczeniem Forum był Uniwersytecki Bala Absolwenta (Gala Dinner) na Wydziale Zarządzania UŁ.

RELACJA VIDEO:

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

konferencje naukowe, zjazdy absolwentów

Zobacz mapę wszystkich wydarzeń

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający