8th Symposium on Integrable Systems

Zobacz listę wydarzeń
3 lipca 2015

Data i miejsce konferencji: 3-4 lipca 2015 r., Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź

Organizatorzy: Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł konferencji: „8th Symposium on Integrable Systems”

Adres organizatora: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki, ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź

tel.:( 0-48-42) 635-57-39       fax: (0-48-42) 635-57-42      e-mail: integrablesystems@uni.lodz.pl

strona internetowa: www.wfis.uni.lodz.pl/kft2/intsys8/

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Paweł Maślanka

Sekretarz naukowy: dr Joanna Gonera

Temat (krótkie omówienie celu konferencji): Tematem konferencji są klasyczne i kwantowe układy całkowalne i ich zastosowania w fizyce. Konferencja jest kontynuacją cyklu corocznych spotkań najwybitniejszych specjalistów krajowych i zagranicznych w dziedzinie fizyki matematycznej i teorii układów dynamicznych. Przewidziane są 20-minutowe wystąpienia uczestników prezentujące ich najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Poprzednie sympozja odbyły się w: Gdańsku (2007), Poznaniu (2009), Warszawie (2010), Zielonej Górze (2011), Olsztynie (2012), Białymstoku (2013), Krakowie (2014).

konferencje naukowe

Zobacz mapę wszystkich wydarzeń

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający