1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Historia UŁ

Galeria
Ul. Narutowicza 65, 1930 rok Ul. Narutowicza 65, 1930 rok Ul. Narutowicza 68 Gimnazjum Niemieckiego Stowarzyszenia Gimnazjalnego Okres studiow po 1945 roku Biuro Rektoratu 20-lecie, 1965 rok Biuro Rektoratu, Akt erekcyjny budynku Wydz. Ek.-Soc, 1969 rok Biuro Rektoratu, Akt erekcyjny budynku Wydz. Ek.-Soc, 1969 rok Biuro Rektoratu, Akt erekcyjny budynku Wydz. Ek.-Soc, 1969 rok Biuro Rektoratu, Akt erekcyjny budynku Wydz. Ek.-Soc, 1969 rok Biuro Rektoratu, Akt erekcyjny budynku Wydz. Ek.-Soc, 1969 rok Biuro Rektoratu, 25-lecie, 1970 rok Biuro Rektoratu, 25-lecie, 1970 rok Biuro Rektoratu, 30-lecie, Akt Erekcyjny Budynku Instytutu Fizyki, 1975 rok Biuro Rektoratu, 30-lecie, Akt Erekcyjny Budynku Instytutu Fizyki, 1975 rok Biuro Rektoratu, wizyta Ary Sternfelda, 1976 rok Biuro Rektoratu, wizyta Ary Sternfelda, 1976 rok Biuro Rektoratu, Doktorat H. C. Jeana Tricarta (inauguracja), 1977 rok Biuro Rektoratu, Doktorat H. C. Jeana Tricarta (inauguracja), 1977 rok Biuro Rektoratu, 1979 rok Biuro Rektoratu, 35-lecie, 1980 rok Biuro Rektoratu, Doktorat H. C. Claude-Alberta Colliarda, 1980 rok Biuro Rektoratu, Doktorat H. C. Claude-Alberta Colliarda, 1980 rok Biuro Rektoratu, Strajk, 1980 rok Biuro Rektoratu, Strajk, 1980 rok Biuro Rektoratu, Strajk, 1980 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Strajk studentów, 1981 rok Biuro Rektoratu, 40-lecie, 1985 rok Biuro Rektoratu, 40-lecie, 1985 rok Biuro Rektoratu, 40-lecie, 1985 rok Uroczystość Jubileuszowa prof. Z. Libiszowskiej, 1990 rok Biuro Rektoratu, Doktorat Honorowy, 1995 rok Biuro Rektoratu, Doktorat Honorowy, 1995 rok Biuro Rektoratu, Doktorat Honorowy, 1995 rok Biuro Rektoratu, Doktorat Honorowy, 1995 rok Biblioteka Biblioteka Biuro Rektoratu, Akademiki Biuro Rektoratu, Akademiki Biuro Rektoratu, Biblioteka Biuro Rektoratu, Budynek przy ul. Narutowicza 65 Biuro Rektoratu, Instytut Matematyki Biuro Rektoratu Biuro Rektoratu Biuro Rektoratu Biuro Rektoratu, spotkanie z Beatą Tyszkiewicz Biuro Rektoratu, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Biuro Rektoratu z lat 70-tych Biuro Rektoratu z lat 70-tych Biuro Rektoratu z lat 70-tych Biuro Rektoratu z lat 70-tych Biuro Rektoratu z lat 70-tych Biuro Rektoratu z lat 70-tych Biuro Rektoratu z lat 70-tych Biuro Rektoratu

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański. W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Rok 1945: dekret powołujący Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przewidywał, że uczelnia składać się będzie z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej.

Rok 1945/1946: Uniwersytet Łódzki zatrudnia już 530 pracowników, a studia rozpoczyna ponad 7 tysięcy studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Rok 1956: do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Rok 1961: do Uniwersytetu włączono Wyższą Szkołę Ekonomiczną, dzięki czemu powstał Wydział Ekonomiczny. Trzy lata później wydział ten, po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym.

Rok 1981: Strajk studentów, który doprowadził do zmian w funkcjonowaniu uczelni wyższych oraz rejestracji NZS.

Rok 1989: przemiany polityczne i powstanie niepodległej III Rzeczypospolitej doprowadziły do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. W tym czasie Uniwersytet Łódzki stał się jedną z największych uczelni w Polsce. Dzięki wysiłkom, staraniom i zaangażowaniu wielu znakomitych wykładowców zdobył renomę nie tylko w kraju, ale również za granicą. Był i jest miejscem skąd wywodzą się znani politycy, ekonomiści, prawicy, ludzie kształtujący Polskę. W okresie minionych kilkunastu lat istotną kwestią było rozszerzenie współpracy międzynarodowej. Podpisano ponad 100 umów o bezpośredniej współpracy z uniwersytetami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii.

Rok 1991: przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Rok 1994: został powołany do życia Wydział Zarządzania.

Rok 1995: dzięki współpracy z Uniwersytetem w Maryland (USA) powstało w UŁ Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, które prowadzi wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach studia MBA. Współpraca z partnerami amerykańskimi zaowocowała także utworzeniem w UŁ jedynego w Polsce Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej (American Corner).

Rok 1996: w wyniku wydzielenia części katedr powstały Wydział Matematyki oraz Wydział Fizyki i Chemii UŁ.

Rok 1998: coraz większe zainteresowanie studiami ze strony młodzieży spoza ośrodków akademickich doprowadziło do utworzenia Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Kutnie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Skierniewicach.

Rok 2000: został powołany Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Rok 2001: został powołany Wydział Nauk Geograficznych.

Rok 2003: Uniwersytet Łódzki jako jedyny w kraju realizuje zadania badawczo-rozwojowe w ramach programu offsetowego we współpracy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin (USA).

Rok 2004: wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło polskiemu środowisku naukowemu organizowanie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych.

Lata 2004-2014: Uniwersytet Łódzki skutecznie pozyskuje unijne środki na budowę lub modernizację swoich wydziałów: Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii i Wydziału Filologicznego.

Rok 2006: otwarcie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Rok 2007: powstały Wydziały: Fizyki i informatyki Stosowanej oraz Chemii

Rok 2008: utworzenie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Rok 2012: Uniwersytet Łódzki powołuje do życia Przedszkole UŁ

Rok 2013: Uniwersytet Łódzki wraz z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną tworzy szkołę międzynarodową British International School of the University of Lodz

Rok 2014: otwarcie nowego budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/173

Rok 2015: 70-lat Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do włączenia się w nasze wspólne święto!

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Partner Startegiczny
Partnerzy Główni
Partner technologiczny
Partnerzy Wspierający