Honorary committee

FULL HONORARY COMMITTEE

Tomasz Sadzyński

President of the Łódź Special Economic Zone

Był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2004 do lutego 2008 roku Pierwszym Zastępcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W latach 2006-2007 był przedstawicielem NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego. Na forum międzynarodowym reprezentował bank centralny m.in. w Economic and Financial Committee (EFC). Jako członek EFC Ad Hoc Working Group on EU Financial Stability Arrangements był współautorem raportu na temat stabilności finansowej w Unii Europejskiej.

Honorary Patronage of The President of the Republic of Poland
Strategic Partner
Main Partners
Technological partner
Supporting Partners