Honorary committee

FULL HONORARY COMMITTEE

Prof. Michał Seweryński

Senator of the Republic of Poland, Rector of the University of Lodz (1990-1996)

Studia prawnicze ukończył w Uniwersytecie Łódzkim w roku 1962. Na tym samym Uniwersytecie doktoryzował się i habilitował się w dziedzinie prawa pracy, a następnie został zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1987, a w roku 1990 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1971-1972 uczestniczył w kursach porównawczego prawa pracy w Ecole Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale w Trieście. W roku 1977 odbył staż w zakresie francuskiego i porównawczego prawa pracy na Uniwersytecie Paris I – Sorbonne. Działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Łódzkim prowadzi dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy. W Uniwersytecie Łódzkim pełnił funkcje: prodziekana i dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a następnie prorektora i rektora (1990-1996) tej uczelni. Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych ( m.in. International Association for Labour Law and Social Security, w którym w latach 2000-2003 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a od roku 2009 - przewodniczącego oraz Academia Europaea i International Academy of Comparative Law). W działalności publicznej pełnił funkcje: przewodniczącego rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, członka Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, członka Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz Konsula Honorowego Francji w Łodzi. W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Honorary Patronage of The President of the Republic of Poland
Strategic Partner
Main Partners
Technological partner
Supporting Partners