Honorary committee

FULL HONORARY COMMITTEE

Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Judge of the Constitutional Court

W latach 1974-1978 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Bezpośrednio po ich ukończeniu została zatrudniona jako asystentka w Katedrze Prawa Cywilnego. W Sądzie Wojewódzkim w Łodzi podjęła aplikację zakończoną w 1980 r. egzaminem sędziowskim. W 1987 obroniła pracę; stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1995 r. na podstawie oceny ogółu dorobku oraz rozprawy. W 2003 r. uzyskała tytuł naukowy profesora, a w 2006 r. została mianowana profesorem zwyczajnym. Pełniła stanowisko prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. W 2003 r. założyła na Wydziale Prawa i Administracji Szkołę Prawa Francuskiego, którą kieruje. Kilkakrotnie odbyła staże zagraniczne we Francji i w Niemczech. Wykładała na Wydziale Prawa w Nantes i Grenoble. W latach 1994-1998 była doradcą prawnym Prezydenta Miasta Łodzi. Od września 2000 r. pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, a od listopada 2006 r. jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działajacej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Honorary Patronage of The President of the Republic of Poland
Strategic Partner
Main Partners
Technological partner
Supporting Partners