Honorary committee

FULL HONORARY COMMITTEE

Prof. Anna Fornalczyk

Chairman of the Supervisory Board of ING Bank Slaski (2005-2014)

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1990 do 1995 była pierwszym prezesem Urzędu Antymonopolowego, powołanego w celu zapewnienia rozwoju konkurencji, ochrony podmiotów gospodarczych narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych oraz ochrony interesów konsumentów. W latach 1998–2000 pełniła funkcję szefa Gabinetu Politycznego ministra finansów Leszka Balcerowicza. Uczestniczyła w negocjacjach traktatu stowarzyszeniowego między Polska i Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Pełniła też różne funkcje w resortowych grupach eksperckich, m.in. w 2003 weszła w skład Zespołu Doradców przy Ministrze Finansów. Jest członkinią rady dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Komitetu Zarządzającego European Policy Centre z siedzibą w Brukseli.

Honorary Patronage of The President of the Republic of Poland
Strategic Partner
Main Partners
Technological partner
Supporting Partners