Honorary committee

FULL HONORARY COMMITTEE

Paweł Edelman

Cinematographer

Paweł Edelman ukończył Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim oraz Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi. Jest laureatem wielu nagród, między innymi został uhonorowany już za swój debiutancki film dokumentalny 'Kopalnia Wujek' oraz za pierwszy film fabularny 'Kroll' w reżyserii Władysława Pasikowskiego, za zdjęcia do którego otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Edelman współpracował także z innymi znanymi reżyserami, między innymi z Wojciechem Marczewskim, Jerzym Stuhrem i Januszem Zaorskim. Ponadto pracował również z tak wybitnymi reżyserami jak Andrzej Wajda i Roman Polański.

Honorary Patronage of The President of the Republic of Poland
Strategic Partner
Main Partners
Technological partner
Supporting Partners