Honorary committee

FULL HONORARY COMMITTEE

dr hab. Monika Zbrojewska

Undersecretary of State in Ministry of Justice

Dr hab. Monika Zbrojewska (ur. 5 sierpnia 1972 r.) – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003 – 2008 ekspert Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką.

W latach 2005-2008 pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim, a od 2008 do 2012 r. powołana została na członka komisji dyscyplinarnej ds. studenckich w tej uczelni.

W 2008 r. członek zespołu powołanego pod przewodnictwem prof. dra hab. Piotra Kruszyńskiego do opracowania zmian w kodeksie postępowania karnego.

Od 2011 r. członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury i Sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury. W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2003 r., 2007 r., 2009 r., 2014 r.

Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

Honorary Patronage of The President of the Republic of Poland
Strategic Partner
Main Partners
Technological partner
Supporting Partners