Honorary committee

FULL HONORARY COMMITTEE

Dariusz Krzewina

President of PZU Życie

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Biura Ubezpieczeń w PZU; od września 1997 roku do września 1998 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od 1998  był Dyrektorem Generalnym ds. Sprzedaży;  Członkiem Zarządu STUnŻycie ERGO HESTIA SA. Od 2002 roku był Dyrektorem Sprzedaży, a od  2002 roku do czerwca 2004 roku Prezesem Zarządu – Dyrektorem Sprzedaży SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Od 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych PZU Życie, od  2006 roku Dyrektora koordynatora ds. Klienta Korporacyjnego. Od 2007 roku w Zarządzie PZU Życie, od  2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Od lutego 2010 roku do 14 marca 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Grupy PZU. Od 15 marca 2013 roku Członek Zarządu PZU. Odpowiada za ubezpieczenia grupowe, zdrowotne, administrację i Sieć Grupy PZU.

Honorary Patronage of The President of the Republic of Poland
Strategic Partner
Main Partners
Technological partner
Supporting Partners